Berthold LB serie Densitet

Berörings och underhållsfri densitets mätning med olika typer av detektorer och strålkällor beroende på applikation.
Berthold densitetsmätare
Beskrivning

Densitet och TS-mätare från Berthold Technologies är tysktillverkat och designat  för noggrann, kontinuerlig, berörings- och underhållsfri mätning av densitet på rör och i tankar.

Med hjälp av olika känslighet för detektorer och olika former av installationer fungerar de på de flesta applikationerna. 

Som tillval finns även ATEX, SIL2 & SIL3.

Mätaren består av fyra huvuddelar, kommunikationsenheten, strålkälla, detektor och rörklämma. Strålkällan och detektorn är monterade med rörklämma utanpå processröret (s.k. clamp-on). Kommunikationsenheten används för konfiguration, kalibrering och diagnos.

SPECIFIKATION

Storlek: 25-1000 mm rör eller tank

ATEX, SIL2 & SIL3: Finns som tillval

Massflöde: Finns på vissa detektorer 

Temperaturstabilitet: Detektorerna är temperaturkompenserade

Utsignal: 4-20 mA, Tillåter HART, Foundation fieldbus mm

Responstid: Snabbaste 50ms

Kommunikation: Ethernet, HART, lokal display, PC mjukvara m.m.

Display: Olika varianter antingen lös display eller fast på detektorn

Strålkälla: Olika aktivitet beroende på applikation