LT-7300

Enkel och beröringsfri nivåmätare för tuffa miljöer.
Beskrivning

Nivåmätaren LT-7300 från S-TEC är designat för beröringsfri mätning av nivån i vätskor, suspensioner och fast material i tankar, silos eller övriga typer av behållare. Den är tillverkad och designad för att tåla tuffa miljöer inom:

Gruv och stålindustrin.

kemisk och petrokemisk industri.

Papper och massaindustrin.

Energi och kraftindustrin

Livsmedelsindustrin.

 

Mätprincip

Nivå systemet består av tre delar, strålkälla, detektor och elektronikenheten. Strålkällan och detektorerna monterad på utsidan och på motsatt sida av tanken. Detektorerna är därefter sammankopplade med elektronikenheten och avger pulser som står i proportion till den radioaktiva intensiteten.

SPECIFIKATION

Detektorenhet

Detektorelement: 3 x GM tub med elektronik

Matning: 24 Vdc 

Utsignal: Pulser

Noggrannhet: ± 2% FSD

Temperaturstabilitet: ± 0,1% / 1 C

Omgivningsmiljö: - 20 till 50 C

Täthet: IP65

 

Strålkälla 

Typ: Nor-4079/45 (vid 45° vertikalvinkel)

Källa: Standardisotop är Cs-137 med en aktivitet om 1,85 GBq. Andra isotoper kan användas. S-Tec kommer att ta fram bästa källa med utgångspunkt från applikationsdata.

Material: Rostfritt stål SS2343

Täthet:  IP65

 

Elektronikenhet

Matning:230 VAc

Ingångar: Puls 12-24 Vdc

Utsignal: 4-20 mA

Larm: Relä 24V 1A

Noggrannhet: ±0,1% FSD

Täthet: IP65