PanaFlow LZ flödesmätarsystem

PanaFlow LZ ultraljudsflödesmätarsystem ger kostnadseffektiv och robust mätteknik till olika processflödesapplikationer.

TJÄNSTER TILL PANAFLOW LZ

  • Smart Start
  • Utbildning
  • Validering
  • Fältservice
Beskrivning

PanaFlow LZ är et ultraljudsflödesmätarsystem som ger alla fördelarna med ultraljudsteknik till ett mycket överkomligt värde. Flödesmätaren kommer med blöta givare och med en eller två ultraljudsstrålar. Till skillnad från andra flödesmätningstekniker kräver PanaFlow LZ inte underhåll eftersom det inte har någon obstruktion i flödesbanan som kan täppa till flödet, och det har inte några rörliga delar som kan skadas av flödande vätskan. På grund av den inneboende naturen hos ultraljudsflödesmätningen påverkas PanaFlow LZs mätning inte av förändrade processförhållanden och går inte över tiden för att kräva periodisk kalibrering. 

 

Lokalt monterad eller fjärrinstallerad elektronik

 

GE erbjuder flera elektronikpaket som kan kombineras med PanaFlow-metersystemet. För lokalt montera elektronik som är fabriksinstallerad på mätkroppen, erbjuds DigitalFlow XMT1000i för flytande vätskeapplikationer. Rekommendationen är att inte att montera elektronik på applikationer med temperaturer över 65 ° C. Andra elektronikplattformar finns också tillgängliga för fjärranslutning.

 

SPECIFIKATION

Storlek på rör: Från ID 80 till 600 mm

Rörmaterial: Rostfritt stål och kolstål

Flödesnoggrannhet: ± 0,5 % av avläst värde.

Repeterbarhet: ± 0,3 % av avläst värde.

Mätparametrar: Beroende på vilken elektronik man väljer.

Matning: 230 Vac, 24 Vdc.

Material: Rostfritt stål, kolstål.

Kanaler: En eller två ultraljudsstrålar.

Montage: Flänsmonterad. 

 

Ultraljudsgivare

Temperatur: WT-givare: -40 till 175°C, BWT-givare: -40 till 100°C eller -40 till 250°C

EX-klassade givare: Explosionssäker Klass I, Division 1, Grupp B,C&D,

ATEX Flamsäker II 2 G Ex d IIC T6, IECEX Flamsäker II 2 G Ex d IIC T6 (BWT enbart)