Ställ en fråga

XMT868 ultraljudsflödesmätare

Flödesmätare med utanpåliggande montage i EX-utförande.
xmt868i_flödesmätare_ultraljud_EX