Ställ en fråga

XMT868 ultraljudsflödesmätare

Flödesmätare med utanpåliggande montage i EX-utförande. Kan även användas som energiflödesmätare.
XMT868 ultraljudsflödesmätare