PanafloFlow™ ZxG

Vår nya inflänsade ultraljudsflödesmätare som tillämpar sig framförallt på lågtrycksgaser .

TJÄNSTER TILL Panaflow ZxG

  • Smart Start
  • Kalibrering
  • Utbildning
  • Årlig verifiering
Beskrivning

Panaflow ZxG har ett brett andvändningsområde och är ATEX godkänd för tuffa  Ex-miljöer. Ultraljudsteknologin har blivit omtyckt främst för att den inte skapar något tryckfall över mätningen, den klarar blöta och aggressiva gaser och är inte beroende av en konstant gassammansättning. Underhållet är minimalt och det är inga rörliga delar vilket innebär att all mätning sker inne i röret. Detta gör den till det idealiska flödesinstrumentet för rå eller ren biogas samt andra lågtrycksgaser. Flödesmätaren levereras tredjeparts kalibrerad enligt nationell och internationell standard.

SPECIFIKATION

Storlek på rör: Från ID 50 till 400 mm

Rörmaterial: Kolstål, Rostfritt 316 & Duplex

Flödesnoggrannhet: ± 1 % till 2 % av avläst värde typiskt.

Mätområde: -46 upp till 76 m/s beroende på rörstorlek

Mätområdesomfång: 150:1

Mätparametrar: Normaliserat och faktiskt volymflöde, Massflöde (kalkylerat) totalflöde och hastiget i m/s.

Matning: 230 Vac, 24 Vdc.

Kanaler: 1 eller 2 kanaler

Display: LCD 2 rader. Antingen vägg eller lokalt monterat på röret.

Utsignaler: Standard Två 4-20 mA, tillval Frekvens, puls, alarn m.m.

Insignaler: tillval upp till fyra 4-20 mA för tryck och temp.

Digital kommunikation: RS485 standard, Tillval: HART, Modbus m.m.