Ställ en fråga

PanaFlow MV80

Vortex flödesmätare med flänsmontage. Flödesmätare för vätska, ånga och gas.
main_panaflowmv3