Ställ en fråga

XMTC gasanalysator

Termisk konduktivitetsanalysator. Mäter gaser som metan, väte, koldioxid, helium och argon genom termisk konduktivitet.
XMTC_Thermal_Conductivity_Transmitter