System 1 programvara

System 1 är GE:s patenterade programvara för tillståndsövervakning.

TJÄNSTER TILL SYSTEM 1

  • Smart Start
  • Utbildning
Beskrivning

System 1 skapar möjligheter för personal på industrier att följa och förutse viktiga händelser i processen genom att erbjuda övervakning och diagnostik i realtid.