Service före, under och efter instrumentinköp är något som ligger oss varmt om hjärtat. Studier har visat att merparten av mätfelen av processinstrumentering beror på felaktig installation, konfigurering eller idrifttagning. Vi på Pema Control är fast beslutna att ändra på detta faktum.

Tillverkare:
Välj tillverkare
Resultat 1 - 8 av 8

Service

Kalibrering PT878 & PT900

Ackrediterad kalibrering av PT878 & PT900.

Kalibrering fuktprobe

Ackrediterad kalibrering av fuktprober.

Utbildning

Utbildning inom flöde, fukt syremätning.

Smart Start

Ingångkörning av mätinstrument.

Fältmätning

PEMA Control utför mätningar ute i fält.

Kalibrering daggpunktsinstrument

Kalibrering och validering av daggpunktsinstrument.

Kalibrering gasanalys

Kalibreringar av gasanalysinstrument

Validering av mätinstrument

Valideringar av flertalet mätinstrument.