Kalibrering Gasanalys i fält

Fältkalibrering av gas- och syremätare med hjälp av kalibrergas och mjukvara.
Kalibrering Gasanalys i fält

 

Fakta och fördelar

  • Noggrannare mätning
  • Uppföljning av driftdata
  • Kalibrerad utsignal
  • Historik om kalibreringsdrift
  • En och samma leverantör

 

Beskrivning

Vi erbjuder kalibrering i fält av gas- och syremätare. Vi erhåller kalibrergas för de flesta applikationer i alla mätområden och med hjälp av mjukvara kalibrerar vi våra syremätare och gasanalysatorer i fält. Vi kontrollerar även samplesystemet och dess komponenter såsom filter, rotametar, tryckgivare m.m. så att de är välmående. Ni erhåller en servicerapport med all diagnostik data samt kopia på kalibreringscertifikat på kalibrergasen som använts.     

 

SPECIFIKATION

Mätområde: Olika beroende på applikation det mesta från 0-100 procent eller ppm.

Noggrannhet: ±2 % av span

Utförande: 

  • Kalibrering av noll och span
  • Kontroll av diagnostik "as found as left"
  • Utbyte av nödvändiga komponenter vid behov
  • Kalibrering av in- och utsignaler
  •  Servicerapport