Service före, under och efter instrumentinköp är något som ligger oss varmt om hjärtat. Studier har visat att merparten av mätfelen av processinstrumentering beror på felaktig installation, konfigurering eller idrifttagning. Vi på Pema Control är fast beslutna att ändra på detta faktum.

Resultat 1 - 10 av 10

Service

Kalibrering fuktprobe

Ackrediterad kalibrering av fuktprober.

Smart start

Driftsättning av Pema Controls produkter såsom flödesmätare, fuktmätare, gasanalysatorer m.m.

Utbildning

Utbildning inom flöde, fukt, vibration, syremätning samt densitet & nivå.

Validering i fält clamp-on flödesmätare

Vi utför validering av clamp-on flödesmätare i fält. Med vår bärbara clamp-on flödesmätare jämförs flöden och vi tittar på diagnostik m.m.

Validering av mätinstrument

Valideringar av flertalet mätinstrument.

Kalibrering daggpunktsinstrument

Kalibrering och validering av daggpunktsinstrument.

Flödesmätning i fält

Pema Control erbjuder flödesmätningar i fält med kalibrerad flödesmätare och clamp-on montage.

Fuktmätning i fält

Pema Control erbjuder fuktmätning i fält hos kund med våra bärbara fuktmätare.

Kalibrering Clamp-on flödesmätare

Ackrediterad kalibrering av utanpåliggande ultraljudsflödesmätare.

Kalibrering Gasanalys i fält

Fältkalibrering av gas- och syremätare med hjälp av kalibrergas och mjukvara.