XMTC metanhaltsmätare

Metanhaltsmätare för området 90 till 100% CH4.

,

Tjänster till XMTC

•Uppstart
•Utbildning
•Demontering
•Rapportering

Beskrivning

XMTC är en enkel och stabil analysator för både Ex miljöer och utomhusbruk. Tekniken bygger på den termiska konduktivitetsskillnaden mellan referensgasen (kan vara omgivningsluft) och processgasen. Instrumentet lämpar sig särskilt bra för vätgasapplikationer då den största kännsligheten kan uppnås. transmittern är 4-trådsmatad och lämnar en 4-20 mA utsignal för överordnat datasystem. Kalibreringen sker med en enkel knapptryckning för både nolla och spangas.

SPECIFIKATION

Noggrannhet: ± 2% av FS

Repeterbarhet: ± 0,5 %

Mätupplösning: 0,01 %

Mätområde: 90 - 100 %

Utsignal: 4-20 mA

Matning: 24 Vdc

EX-klassad: EEx d IIC T6 ATEX                                          

Kapsling: IP66