HygroPro EX-daggpunktstransmitter

Daggpunktstransmitter för tillämpningar inom fuktanalys.

TJÄNSTER KNUTNA TILL HYGROPRO

  • Ackrediterad kalibrering
  • Smart Start
  • Årlig fältservice
  • Utbildning
Beskrivning

HygroPro mäter både daggpunkt, temperatur och tryck vilket innebär att man kan mäta och räkna fram alla typer av fuktenheter där ibland daggpunkt i °C, PPMv, PPMw och relativ fuktighet i procent. Instrumetet styrs av sex knappar och allt presenteras i en överskådlig display. Transmittern är ATEX EExi godkänd och 2-trådsmatad.

SPECIFIKATION

Funktioner: Daggpunkt, PPMv, PPMw, RF mm. 

Insignal: Inbygd temperatur och tryckgivare.

Utsignal: 4-20 mA 2-tådsmatning.

Display: Bakgundsbelyst.

Matning: 24 Vdc.

 

Fuktgivare

Modell: Tunnfilms aluminiumoxid

Spårbarhet: Mot nationell och internationell standard, IRLAB, SWEDAC mm.

Kalibrerat mätområde: från - 110 till 20 ºC.

Temperaturområde: -110 till 70 ºC.

Systemtryck: Upp till 245 bar.

Noggrannhet: ±2 ºC ner till - 65 ºC, ± 3 ºC under -65 ºC.

Responstid: Mindre än 5 sekunder för 63 % stegförändring.

Gasflöde: Ej känslig, 0-100 m/s.