OXY.IQ Elektrokemisk syremätare

Elektrokemisk syretransmitter för PPM och procentmätningar i gaser. 
Oxy.IQ Elektrokemisk syremätare

TJÄNSTER TILL OXY.IQ

  • Kalibrering
  • Byte av cell i fält
  • Uthyrning
  • Årlig verifiering
  • Utbildning
Beskrivning

oxy.IQ är en syremätare försedd med en avancerad elektrokemisk givare som är okänslig för andra bakgrundsgaser. Den främsta tillämpningen är i PPM-området och har som minsta område 0-10 PPM. Systemet är EExi godkänt med tillhörande zenerbarriär. Matningen är 24 Vdc och utsignalen 4-20 mA, 2-tråd. Kalibrering sker enkelt mot luft och spangas och kan väljas i enlighet med applikationens krav. Beroende på syreinnehållet i gasen förbrukar givarna olika men behöver vanligtvis bytas efter 12 - 36 månader.  

SPECIFIKATION

Noggrannhet: ± 1% av FS (0-10 PPM 2% av FS)

Noggrannhet: ± 1% O2 av området

Mätupplösning: 0,01 mA eller 0,1% O2

Tryckpåverkan: ±0,13% av avläsning. Vid kalibrering håll trycket stabilt.

Mätområde:

PPM-sensor

0 - 10 PPM

0 - 20 PPM

0 - 50 PPM

0 - 100 PPM

0 - 200 PPM

0 - 500 PPM

0 - 1 000 PPM

0 - 2 000 PPM

0 - 5 000 PPM

0 - 10 000 PPM

Procent-sensor

0 - 1 %

0 - 2 %

0 - 5 %

0 - 10 %

0 - 25 %

0 - 50 %

Utsignal: 4-20 mA

Matning: 24 Vdc

EX-klassad: EEx ia IIC T4 ATEX

Kapsling: IP66